ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 1/2020/RPOWP/1.4.1

Dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu pn.

„Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie"

 

PROJEKT BUDOWLANY

DECYZJE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PROJEKT PRZYŁĄCZA KS,W,KD

Zapytanie ofertowe

  1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań
  3. Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych robót budowlanych
  4. Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
  5. Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO
  6. Załącznik nr 6 - wzór umowy