Tarcza PFR

Pralnia Waldi

kom: 509 675 133
kom: 512 431 581
tel.: 17 859 51 51

e-mail: biuro@pralniawaldi.pl

Al. Gen. Władysława Sikorskiego 49B
35-304 Rzeszów

Projekt pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”

Projekt, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej i unikatowej usługi czyszczenia tkanin przy użyciu ozonu, co pozwoli na osiągnięcie celów rozwojowych i spełnienie oczekiwań klientów.

W ramach projektu obecnie prowadzone są prace budowlane związane z budową budynku usługowego – pralni. Planowany jest również zakup nowoczesnych urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej – usługi czyszczenia tkanin w ozonie.

Wartość projektu ogółem wynosi: 3 554 700,00 zł
Dofinansowanie: 1 878 500,00 zł