Tarcza PFR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 1/2020/RPOWP/1.4.1

dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu pn.

„Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O ZMIANACH

 

PROJEKT BUDOWLANY

DECYZJE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PROJEKT PRZYŁĄCZA KS,W,KD

PW ARCH. KONSTR. PRZEDMIARY KPL.1

PW INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIARY KPL.1

PW INSTALACJE SANITARNE PRZEDMIARY KPL.1

 

Zapytanie ofertowe

  1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań
  3. Załącznik nr 3 - wykaz zrealizowanych robót budowlanych
  4. Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
  5. Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO
  6. Załącznik nr 6 - wzór umowy